قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد

به گزارش عینک بانوان، ایسنا: دندان کشف شده از یک ماموت که بیش از یک میلیون سال پیش در سیبری زندگی می نموده منجر به کشف قدیمی ترین توالی دی ان ای DNA در تاریخ شد.

قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد

به گزارش سی ان ان، این اولین باری است که دی ان ای حیوانی متعلق به بیش از یک میلیون سال پیش کشف شده است. پیش از این قدیمی ترین دی ان ای متعلق به یک اسب بود که در حدود 560 تا 780 هزار سال پیش زندگی می نموده است.

اطلاعات به دست آمده از این غول عصریخبندان، نحوه تکامل ماموت ها برای زندگی در محیط های خیلی سرد را نشان می دهد. همچنین می تواند به کشف اجداد ناشناخته این حیوانات یاری کند.

لاو دالن(Love Dalén) استاد ژنتیک تکاملی در مرکز پارینه شناسی استکهلم می گوید: این دی ان ای به شدت قدیمی است. نمونه ها هزاران بار از نمونه وایکینگ ها قدیمی ترند و حتی مربوط به قبل از زمان انسان ها و نئاندرتال ها است.

یک گروه بین المللی از محققان توانستند دی ان ای را از دندان سه ماموت مختلف استخراج نمایند. این ماموت ها در دهه 1970 از خاک های منجمد سیبری جمع آوری شده بودند. آن ها با استفاده از اطلاعات زمان شناسی و آنالیز دی ان ای سن دندان را معین کردند.

این تحقیقات در مجله نیچر در روز چهارشنبه به چاپ رسیده است.

قدیمی ترین دندان ها متعلق به 1.2 و 1.65 میلیون سال پیش بودند. آنالیز قدمت جدیدترین آن ها از طریق روش زیست چینه شناسی انجام شد. در این روش دانشمندان وجود موجودات کوچک را در لایه های رسوبی آنالیز می نمایند. این موجودات تنها در دوره های خاصی زندگی می کردند.

آن ها همچنین از طریق دیرینه مغناطیس شناسی سنگ ها و رسوبات منطقه را آنالیز می نمایند تا سن فسیل ها و سنگ ها را به دست آورند. این روش از آثار باقی مانده از میدان مغناطیسی زمین در سنگ ها استفاده می نماید که در طول زمان تغییر نموده و بر مواد معدنی مغناطیسی موجود در سنگ ها تاثیر گذاشته است.

قدمت قدیمی ترین آن ها از طریق ژنوم اندازه گیری شد.

دالن می گوید: دلایلی مختلفی وجود دارد که تخمین زمان بندی ها متفاوت است. به طور مثال شاید گونه های کرستووکا(Krestovka) در اصل از لایه های قدیمی تر آمده باشند و در لایه های جدید دوباره رسوب نموده باشند. به نظر ما شاید زمان بندی مولکولی زیاد دقیق نباشد زیرا معین کردن زمان علم دقیقی نیست اما آنالیز هر دوی این ها سن بیشتر از یک میلیون را نشان داد.

ماموت های کرستووکا که اسمشان از مکانی که در آن پیدا شدند برداشته شده است طبق تحقیقات بیش از 2 میلیون سال پیش از سایر ماموت های سیبری نشات گرفته اند.

کشفی شگفت انگیز

تام ون دروالک(Tom van der Valk) یک محقق فوق دکترا در موزه تاریخ طبیعی سوئد و یکی از نویسندگان مقاله می گوید: این کشف ما را کاملا شگفت زده کرد. تمام مطالعات قبلی نشان می داد که یک نوع ماموت در آن موقع در سیبری وجود داشته است به نام ماموت استپ(steppe). او اضافه نمود که آنالیز های دی ان ای دو تبار ژنتیکی را نشان داد که می تواند حاکی از وجود گونه های متفاوت باشد. آن ها همچنین معتقدند ماموت های همین گونه ناشناخته بودند که در آمریکای شمالی 1.5 میلیون سال پیش ساکن شدند.

دومین ماموت از نظر قدمت 1.34 میلیون سال پیش زندگی می نموده و متعلق به گروهی است که اجداد آن ها ماموت های پشمی بوده اند و آخرین آن ها متعلق به 5 هزارسال پیش است. آن ها ژنوم این ماموت را با اجدادش که حدود 700 هزار سال پیش وجود داشته اند مقایسه کردند. آنالیز ها نشان داد که ویژگی های مربوط به زندگی در قطب شمال، رشد موها، تجمع چربی ها و تحمل سرما از میلیون ها سال قبل در آن ها وجود داشته و با گذر زمان تکامل یافته است. جوان ترین نمونه ای که یافتند و توالی یابی کردند مربوط به دندان یک گونه اولیه ماموت های پشمی متعلق به 680 هزارسال پیش بود.

دی ان ای قدیمی تر

محققان می گویند: اگرچه خاک های منجمد به حفظ دی ان ای یاری نموده بود اما هنوز استخراج دی ان ای از نمونه ها کاری چالش برانگیز است. دی ان ای به قطعاتی بسیار کوچک تبدیل شده بود به طوری که محققان آن را به پازلی با میلیاردها قطعه تشبیه کردند. آن ها از ژنوم یک فیل زنده آفریقایی به عنوان راهنما استفاده کردند.

آنالیز دی ان ای چندین میلیون ساله به داشمندان یاری می نماید تا منشا و فرایند تکامل گونه های مختلف را آنالیز نمایند از جمله گونه انسان ها.

از نظر تئوری دانشمندان می گویند که استخراج دی ان ای گونه های 2.6 میلیون ساله امکان پذیر است. این سن برابر با قدمت اولین خاک های منجمد است که به حفظ دی ان ای یاری می نمایند. آن ها می گویند بعید است دی ان ای جایی خارج از این خاک ها به خوبی حفظ گردد.

این خاک های منجمد با لایه ای از زمین پوشانده شده اند که در تابستان ذوب می گردد و ماموت ها و دیگر گونه های باستانی مثل خرس ها و کرگدن های پشمالو را نمایان می نماید. دالن می گوید: در دهه های اخیر در اثر تغییرات جوی این دوره ذوب شدگی طولانی تر شده و این مناطق با سرعت دوبرابر مناطق دیگر در حال گرم شدن هستند. این موضوع باعث افزایش کشف گونه های باستانی شده است.

ایسنا: دندان کشف شده از یک ماموت که بیش از یک میلیون سال پیش در سیبری زندگی می نموده منجر به کشف قدیمی ترین توالی دی ان ای DNA در تاریخ شد.

به گزارش سی ان ان، این اولین باری است که دی ان ای حیوانی متعلق به بیش از یک میلیون سال پیش کشف شده است. پیش از این قدیمی ترین دی ان ای متعلق به یک اسب بود که در حدود 560 تا 780 هزار سال پیش زندگی می نموده است.

اطلاعات به دست آمده از این غول عصریخبندان، نحوه تکامل ماموت ها برای زندگی در محیط های خیلی سرد را نشان می دهد. همچنین می تواند به کشف اجداد ناشناخته این حیوانات یاری کند.

لاو دالن(Love Dalén) استاد ژنتیک تکاملی در مرکز پارینه شناسی استکهلم می گوید: این دی ان ای به شدت قدیمی است. نمونه ها هزاران بار از نمونه وایکینگ ها قدیمی ترند و حتی مربوط به قبل از زمان انسان ها و نئاندرتال ها است.

یک گروه بین المللی از محققان توانستند دی ان ای را از دندان سه ماموت مختلف استخراج نمایند. این ماموت ها در دهه 1970 از خاک های منجمد سیبری جمع آوری شده بودند. آن ها با استفاده از اطلاعات زمان شناسی و آنالیز دی ان ای سن دندان را معین کردند.

این تحقیقات در مجله نیچر در روز چهارشنبه به چاپ رسیده است.

قدیمی ترین دندان ها متعلق به 1.2 و 1.65 میلیون سال پیش بودند. آنالیز قدمت جدیدترین آن ها از طریق روش زیست چینه شناسی انجام شد. در این روش دانشمندان وجود موجودات کوچک را در لایه های رسوبی آنالیز می نمایند. این موجودات تنها در دوره های خاصی زندگی می کردند.

آن ها همچنین از طریق دیرینه مغناطیس شناسی سنگ ها و رسوبات منطقه را آنالیز می نمایند تا سن فسیل ها و سنگ ها را به دست آورند. این روش از آثار باقی مانده از میدان مغناطیسی زمین در سنگ ها استفاده می نماید که در طول زمان تغییر نموده و بر مواد معدنی مغناطیسی موجود در سنگ ها تاثیر گذاشته است.

قدمت قدیمی ترین آن ها از طریق ژنوم اندازه گیری شد.

دالن می گوید: دلایلی مختلفی وجود دارد که تخمین زمان بندی ها متفاوت است. به طور مثال شاید گونه های کرستووکا(Krestovka) در اصل از لایه های قدیمی تر آمده باشند و در لایه های جدید دوباره رسوب نموده باشند. به نظر ما شاید زمان بندی مولکولی زیاد دقیق نباشد زیرا معین کردن زمان علم دقیقی نیست اما آنالیز هر دوی این ها سن بیشتر از یک میلیون را نشان داد.

ماموت های کرستووکا که اسمشان از مکانی که در آن پیدا شدند برداشته شده است طبق تحقیقات بیش از 2 میلیون سال پیش از سایر ماموت های سیبری نشات گرفته اند.

کشفی شگفت انگیز

تام ون دروالک(Tom van der Valk) یک محقق فوق دکترا در موزه تاریخ طبیعی سوئد و یکی از نویسندگان مقاله می گوید: این کشف ما را کاملا شگفت زده کرد. تمام مطالعات قبلی نشان می داد که یک نوع ماموت در آن موقع در سیبری وجود داشته است به نام ماموت استپ(steppe). او اضافه نمود که آنالیز های دی ان ای دو تبار ژنتیکی را نشان داد که می تواند حاکی از وجود گونه های متفاوت باشد. آن ها همچنین معتقدند ماموت های همین گونه ناشناخته بودند که در آمریکای شمالی 1.5 میلیون سال پیش ساکن شدند.

دومین ماموت از نظر قدمت 1.34 میلیون سال پیش زندگی می نموده و متعلق به گروهی است که اجداد آن ها ماموت های پشمی بوده اند و آخرین آن ها متعلق به 5 هزارسال پیش است. آن ها ژنوم این ماموت را با اجدادش که حدود 700 هزار سال پیش وجود داشته اند مقایسه کردند. آنالیز ها نشان داد که ویژگی های مربوط به زندگی در قطب شمال، رشد موها، تجمع چربی ها و تحمل سرما از میلیون ها سال قبل در آن ها وجود داشته و با گذر زمان تکامل یافته است. جوان ترین نمونه ای که یافتند و توالی یابی کردند مربوط به دندان یک گونه اولیه ماموت های پشمی متعلق به 680 هزارسال پیش بود.

دی ان ای قدیمی تر

محققان می گویند: اگرچه خاک های منجمد به حفظ دی ان ای یاری نموده بود اما هنوز استخراج دی ان ای از نمونه ها کاری چالش برانگیز است. دی ان ای به قطعاتی بسیار کوچک تبدیل شده بود به طوری که محققان آن را به پازلی با میلیاردها قطعه تشبیه کردند. آن ها از ژنوم یک فیل زنده آفریقایی به عنوان راهنما استفاده کردند.

آنالیز دی ان ای چندین میلیون ساله به داشمندان یاری می نماید تا منشا و فرایند تکامل گونه های مختلف را آنالیز نمایند از جمله گونه انسان ها.

از نظر تئوری دانشمندان می گویند که استخراج دی ان ای گونه های 2.6 میلیون ساله امکان پذیر است. این سن برابر با قدمت اولین خاک های منجمد است که به حفظ دی ان ای یاری می نمایند. آن ها می گویند بعید است دی ان ای جایی خارج از این خاک ها به خوبی حفظ گردد.

این خاک های منجمد با لایه ای از زمین پوشانده شده اند که در تابستان ذوب می گردد و ماموت ها و دیگر گونه های باستانی مثل خرس ها و کرگدن های پشمالو را نمایان می نماید. دالن می گوید: در دهه های اخیر در اثر تغییرات جوی این دوره ذوب شدگی طولانی تر شده و این مناطق با سرعت دوبرابر مناطق دیگر در حال گرم شدن هستند. این موضوع باعث افزایش کشف گونه های باستانی شده است.

منبع: انتخاب

به "قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد قدیمی ترین دی ان ای دنیا کشف شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید